logo

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE OTWARTE

Tytuł szkolenia: Manager skutecznym trenerem i coachem

Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Moniuszki 1 ( przy Metro świętokrzyska)

Dla tych managerów:

 • Którzy nie mają czasu na szkoły trenerskie i coachingowe
 • Którzy chcą zarządzać w sposób coachingowy
 • Chcą rozwinąć potencjał i zwiększyć wyniki CAŁEGO ZESPOŁU

Charakter szkolenia intensywnego:

 • 3 warsztaty: 6 dni po 8 godzin
 • case study, mini scenki, feedback indywidualny
 • Dwóch prowadzących- wieloletni managerowie, którzy zarządzali dużymi zespołami w międzynarodowych firmach, certyfikowani trenerzy i coachowie

zdjecie

Co osiągniesz dzięki szkoleniu:

 • Rozwiniesz umiejętności przekonywania i oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych oraz skuteczną sprzedaż pomysłów/rozwiązań
 • Rozwiniesz umiejętności przyciągania uwagi publiczności
 • Poznasz sposoby radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach podczas prowadzenia spotkań grupowych i prezentacji publicznych
 • Nauczysz się projektowania i prowadzenia skutecznego i inspirującego warsztatu szkoleniowego
 • Nauczysz się budować autorytet szefa jako coacha
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia motywujących rozmów coachingowych


PROGRAM WARSZTATÓW

Wprowadzenie do sztuki prezentacji
 • Cechy złej i dobrej prezentacji
 • Nasze prezentacje
 • „Co chcemy poprawić?” lista indywidualnych celów na szkolenie.
Przygotowanie wystąpienia publicznego
 • „Góra lodowa” prezentacji
 • Zagadnienia istotne przy przygotowaniu efektywnej prezentacji
 • Kluczowe elementy autoprezentacji
  • Struktura
  • Ilustracja
  • Przekaz
Wizualna strona prezentacji
 • Co to znaczy skuteczna wizualizacja?
 • Co psuje wizualny przekaz?
 • Jaki obraz dla kogo, czyli co „trafi” do różnych odbiorców?
Zarządzanie wizerunkiem w kontekście autoprezentacji
 • Elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Gesty – ich użycie w prezentacji
 • Kontakt wzrokowy
 • Postawa i ruch na „ scenie”
Składowe przekazu werbalnego w wystąpieniach przed audytorium.
 • Umiejętności warunkujące skuteczny przekaz werbalny
 • Świadome operowanie własnym głosem
 • Dobór odpowiedniego słownictwa, treści do typów słuchaczy
 • Reguły skutecznego przekazu – modelu PAMPERS
Świadome kierowanie uwagą i zaangażowaniem uczestników w czasie prezentacji, wystąpień
 • Zasady kreowania swojego wizerunku od pierwszej chwili prezentacji
 • Narzędzia i techniki, jakimi dysponuje osoba prezentująca w kierowaniu uwagą grupy
 • Jak otwierać wystąpienie, aby zbudować motywację do dalszego czynnego w nim uczestnictwa?
 • Jak zadawać pytania by prezentacja nie była monologiem i aby cały czas mieć świadomość zmieniającej się uwagi i ciekawości odbiorców?
 • Jak wywołać u słuchaczy pożądane emocje i wrażenia:
  • Zaciekawienia
  • Autorytetu
Trening trudnych sytuacji autoprezentacyjnych
 • Rodzaje trudnych sytuacji, np.
  • Obiekcje i negatywne sądy uczestników
  • Negatywne zachowania uczestników
  • „Złośliwość przedmiotów martwych”
 • Trudni słuchacze
 • Panowanie nad swoimi emocjami
 • Trening radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami
Trening wystąpień publicznych
 • Nasze prezentacje – analiza:
  • Elementy werbalne
  • Elementy niewerbalne
  • Inne
 • Praktyczna prezentacje na bazie prezentacji z początku szkolenia, z uwzględnieniem umiejętności i wiedzy zdobytej na szkoleniu. Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery – analiza nagranego materiału.
Prawa i mechanizmy rządzące procesami uczenia się dorosłych
 • Motywacja dorosłych do nauki, a skuteczność szkolenia – co zrobić żeby pracownicy chcieli się nauczyć?
 • Etapy opanowywania nowej umiejętności w pracy - poziomy kompetencji Maslowa
 • Zasady uczenia dorosłych Malcolma S. Knowlesa, D. Kolba - Jak wykorzystać na szkoleniach?
Prowadzenie szkoleń w sposób interaktywny, skuteczny i inspirujący
 • Czym jest warsztat szkoleniowy?
 • Oczy szeroko otwarte - odziaływanie na postawę, czyli techniki pobudzania aktywności grupy – kluczowa rola doświadczania w procesie uczenia i zapamiętywania przez osoby dorosłe:
  • Różnorodne bodźce
  • Powtórki i powroty do przerobionego materiału
 • Poćwiczmy ćwiczenia, czyli jak wiedzę zamienić w praktykę – funkcje ćwiczeń, zastosowanie, projektowanie, dawanie instrukcji i kierowanie przebiegiem
 • Praktyczne zastosowanie poznanych technik w realiach szkoleń wewnętrznych
Praktyczne powadzenie warsztatu szkoleniowego.
 • Początek i koniec, czyli przydatne metody otwierania i kończenia szkoleń – cele otwarcia i zamknięcia warsztatu szkoleniowego, metody, najczęściej popełniane błędy
 • Komunikacja - wykorzystanie pytań i parafrazy w prowadzeniu dyskusji
 • Elementy procesu grupowego występujące w szkoleniach biznesowych
  • definicja i etapy procesu grupowego,
  • charakterystyczne zachowania i potrzeby ,
  • niezbędne zachowania trenera.
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom na szkoleniu i co robić jeżeli się pojawią?
  • przyczyny trudnych sytuacji, metody zapobiegania i radzenia sobie z nimi.
Projektowanie warsztatu szkoleniowego
 • Jak poprawnie przygotować warsztat szkoleniowy? – 4 MAT Berenice Mcarthy:
  • Cel zajęć i jego poszczególnych modułów
  • Dobór zawartości warsztatu szkoleniowego
  • Jak dobrać najlepsze metody do szkoleń mających różne cele: przyrost wiedzy, przyrost umiejętności, zmianę postaw, wypracowanie rozwiązań
  • Co jeśli pracownicy będą mieli wątpliwości? – jak to uwzględnić w szkoleniu.
 • Praktyczne projektowanie warsztatu szkoleniowego

Czym jest coaching i mentoring w pracy menadżera

 • Definicja coachingu,
 • Funkcja coachingu z punktu widzenia całej firmy, przełożonego i podwładnego
 • Coaching a mentoring
Autorytet, rola i zadania szefa - coacha
 • Elementy składające się na tworzenie autorytetu
 • Błędy najczęściej popełniane przez szefów i ich konsekwencje
 • Sposób tworzenia autorytetu szefa w oparciu o asertywność
 • Coach a Szef,
 • Co coach powinien robić, a czego nie robić, aby pracownicy się uczyli?
Zasady przekazywania informacji rozwojowych w sposób zrozumiały i łatwy do zaakceptowania.
 • Źródła oporu w przyjmowaniu informacji zwrotnej,
 • Jak przekazywać pozytywną ocenę, aby motywowała do coraz lepszej pracy,
 • Jak wskazać obszary do poprawy, aby podopieczny sam chciał je udoskonalać,
Zasady prowadzenia rozmów doskonalących umiejętności podopiecznego:
 • Zaangażowanie podwładnego jako niezbędny element udanego coachingu,
 • Pytania i parafraza – niezbędne narzędzie Coacha
 • Pytania jako najlepszy sposób wyrobienia odpowiedzialności za własny rozwój
  • Jak zadawać pytania, aby pobudzały do samodzielności a nie atakowały?
  • Parafraza i jej rola
  • Jak parafrazować, a nie powtarzać?
Wyznaczenie celów do rozwoju poszczególnym podwładnym
 • Cechy dobrze sformułowanego celu,
 • Cele wynikające z zadań całego zespołu,
 • Cele wynikające z poziomu kompetencji danego pracownika,
 • Wspólne z podwładnym uzgodnienie celów jakie stawiamy do kolejnej sesji coachingowej
Przebieg sesji coachingowej
 • Zadania coacha i podopiecznego przed sesja,
 • Struktura sesji,
 • Model GROW:
  • w coachingu
  • w mentoringu
 • Planowanie zadań między sesjami.
 • Praktyczne ćwiczenie sesji coachingowej
Beata-foto-new

Psycholog biznesu, Manager, coach ICC, trener, założyciel firmy Beata Molska Consulting & Training. Posiada ponad 12-sto letnie doświadczenie managerskie (Dyrektor Personalny, HR Manager, Kierownik Działu Szkoleń, Manager zespołu trenerów, Team leader zespołu sprzedażowego). W latach 2006-2015 zdobyła doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami w międzynarodowych korporacjach z branży finansowo-ubezpieczeniowej jako Dyrektor Personalny grupy/regionu CE (Coface Poland/Axa Assistance) lub jako Interim HR Manager ( ING Commercial Finance). Od 14 lat pracuje jako trener biznesu oraz doradca personalny, a od 2007 roku jako Certyfikowany International Coach ICC. Aktualnie współpracuje także z Uniwersytetem SWPS jako wykładowca akademicki na podyplomowych studiach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego specjalizacji Psychologia Biznesu i MBA oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego ( Szkoły Trenerów).

andrzej

Biznes trener, certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowość Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk biznesu. Posiada 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz w sprzedaży. W amerykańskiej korporacji ubezpieczeniowo – finansowej pracował na różnych szczeblach od stanowisk liniowych, na wyższej kadrze kierowniczej (Asissting Chief Marketing Officer) kończąc. Był Członkiem Zarządu firmy szkoleniowej, Kierownikiem zespołu, Dyrektorem Handlowym w firmie usługowo-handlowej oraz Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w firmie produkcyjno – handlowej. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki oraz studia MBA oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Moniuszki 1 ( przy Metro świętokrzyska)

Zarejestruj się na szkolenie

Dodaj adres korespondencyjny

Dane uczestników

Cena nominalna za osobę: Cena całkowita:
3800 zł netto 3800 zł netto
4674 zł brutto 4674 zł brutto
Cena promocyjna - 10 % taniej przy zgłoszeniu do 15 sierpnia.

Jeśli nie pasuje Ci termin szkolenia lub jesteś zainteresowany szkoleniem wyłącznie dla swojego zespołu napisz: beata.molska@hr-accelerate.pl lub zadzwoń: +48 665 557 417.