logo

Małgorzata Smak-Marzec Konsultant/Trener

 Ekspert HR, doświadczona menedżerka zajmująca się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją.

Od ponad 20 lat, z dużymi sukcesami zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi pracując jako Dyrektor Personalny m.in. w polskich firmach prywatnych, korporacjach (US Pharmacia), instytucjach kultury (Centrum Nauki Kopernik), gdzie opracowywała i wdrażała projekty z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Budowała od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach.

Ma za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły. Koordynowała projekty oceny 360°. Przeprowadzała badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziła wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Współpracując z dyrektorami i kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, właścicielami oraz osobami zarządzającymi firmami średnimi i dużymi oraz specjalistami wyższego szczebla realizuje strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. medialnym, handlowym, farmaceutycznym, FMCG, finansowym i kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej.

Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii organizacji i strategicznej roli HR oraz wartościowania stanowisk pracy, budowania systemów ocen i rozwoju, rekrutacji, adaptacji i rozwoju talentów pracowników.
Jako doradca wspiera menedżerów w rozwiązywaniu problemów zarządczych.
Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia.
Najlepiej i najchętniej wypoczywa nad Bałtykiem czytając książki Remigiusza Mroza.