logo

Nasza metodologia

ZWIĘKSZYMY TWOJĄ SPRZEDAŻ I JAKOŚĆ OBŁUGI KLIENTA POPRZEZ ROZWÓJ KOMPETECJI SIŁ SPRZEDAŻY

Celem proponowanych przez nas szkoleń jest pogłębianie samoświadomości i praca nad rozwojem własnym. Uczestnicy zajęć poprzez doświadczanie, pracę na konkretnych przykładach, ćwiczenia, mogą zdobywać nowe lub usprawniać już posiadane umiejętności, wzorce zachowań, wiedzę. Dzięki temu mają szansę rozwijać się i podnosić własne kwalifikacje. Jednocześnie daje im to możliwość adaptacji we wciąż zmieniającym się środowisku pracy.

Wszystkie zajęcia prowadzimy metodami aktywnymi, pozwalającymi wykorzystać osobisty potencjał każdego uczestnika. Dla nas najważniejszym „narzędziem” pracy w szkoleniach jest sam człowiek – jego doświadczenia, umiejętności, wiedza.

Nasze programy realizujemy głównie w formie warsztatowej , toteż odpowiednia ilość czasu przeznaczana jest na dyskusję o praktycznych elementach wykorzystania treści szkolenia – rzeczywiste sytuacje i problemy, plany działań. Istotnym elementem warsztatów jest wymiana doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami. Często uczestnicy otrzymują zadania wdrożeniowe, które pomagają im przenieść wiedzę i umiejętności zdobyte na warsztatach na codzienne działania w pracy.

Programy są zawsze szyte na miarę zgodnie z potrzebami danej organizacji, a zespół odpowiedzialny za projekt jest dobierany ze względu na doświadczenie w danej dziedzinie.