logo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Cele warsztatu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • znali zasady poprawnej komunikacji
 • potrafili zwracać baczniejszą uwagę na komunikację niewerbalną
 • świadomi jaki jest ich preferowany styl komunikacji
 • potrafili zachować postawę asertywną w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta i w relacjach ze współpracownikami

Program szkolenia

 • Proces komunikacji – definicja, metody
 • Rola „pierwszego wrażenia” w autoprezentacji – doskonalenie mowy ciała
 • Pytania otwarte i zamknięte – ćwiczenia
 • Aktywne słuchanie – ćwiczenia w stosowaniu parafrazy, odzwierciedlenia…
 • Zasady poprawnej komunikacji biznesowej
 • Postawa asertywna, uległa lub agresywna – test preferowanego stylu komunikacji
 • Kształtowanie niektórych umiejętności zachowań asertywnych:
  • Model asertywnego stawiania granic
  • Asertywna odmowa – technika zdartej płyty
  • Radzenie sobie z krytyką manipulacyjną