logo

Psychologia zarządzania – skuteczny coaching

Psychologia zarządzania – skuteczny coaching

Cele warsztatu

  • Zdobycie umiejętności zastosowania konkretnych algorytmów działania do radzenia sobie z typowymi i najtrudniejszymi sytuacjami w relacji z podwładnymi
  • Możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza narzędzi do różnorodnego motywowania podwładnych zgodnie z ich potrzebami
  • Realny wpływ na rozwój swoich pracowników, zwiększanie ich satysfakcji i efektywności oraz polepszanie wyników pracy.

Program szkolenia

  • Komunikacja jako podstawowe narzędzie do budowania dobrego kontaktu z podwładnym
  • Trening wyznaczania podwładnym granic i asertywnego przekazywania trudnych decyzji
  • Motywowanie podwładnych i budowanie u nich poczucia odpowiedzialności
  • Filozofia coachingu – korzyści dla szefa i pracownika
  • Model coachingu
  • Aktywne metody w trenowaniu umiejętności podwładnego (sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych podczas kolejnych sesji coachingu)