logo

SZKOLENIA BHP

Podstawowym zadaniem pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawny system umożliwiający wypełnienie oraz realizacje ustawowych obowiązków zawartych w Kodeksie Prawa Pracy.
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
Pamiętajmy zatem, że pierwszym krokiem przy podjęciu pracy przez pracownika jest zapoznanie go z bezpieczeństwem w nowym miejscu pracy. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają więc ważną rolę zarówno w procesie przygotowania zawodowego, jak i późniejszych etapach pracy zawodowej. Regularnie i rzetelnie przeprowadzane, przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Osoby posiadające odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń występujących na ich stanowisku, zdecydowanie rzadziej zapadają na choroby zawodowe, w mniejszym stopniu ulegają wypadkom. Z kolei pracodawcy, u których występuje mniej tego typu zdarzeń, mogą liczyć na wymierne korzyści ekonomiczne związane zarówno z brakiem nieobecności pracowników, ciągłością produkcji, czy też nie traceniem czasu na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, w dłuższej perspektywie obniża także wydatki związane  ubezpieczeniem wypadkowym.

Celem szkoleń z zakresu BHP jest pokazanie i nauczenie pracowników odpowiednich postaw i zachowań. Nadanie priorytetu problematyce bezpieczeństwa opłaca się firmie – wpływa na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy oraz pozwala zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

Szkolenia, które oferujemy są przeznaczone dla przedsiębiorstw z różnych dziedzin i branż. W każdej firmie bez względu na specyfikę w sposób ciekawy i prosty przybliżymy zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia dostosowywane są do danej firmy i jej specjalizacji.

Oferta szkoleń:

 • szkolenie wstępne ogólne BHP na wszystkich rodzajach stanowisk pracy
 • szkolenie okresowe BHP, dla stanowisk pracy:
  • robotnicze,
  • robotnicze ze szczególnym uwzględnieniem prac w warunkach niebezpiecznych,
  • administracyjno-biurowe,
  • kierownicze (managerowie, koordynatorzy, brygadziści, mistrzowie)
 • dodatkowe usługi (postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego).

 

Nasz trener- szkoleniowiec BHP posiada następujące uprawnienia:

 • Studia Kierunkowe Ergonomia i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Studia Podyplomowe Prawo Pracy
 • Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników służb BHP.
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs pedagogiczny: dydaktyka dla wykładowców bhp
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (w tym m.in. w zakładach produkcyjnych)