logo

SZKOLENIA JĘZYKOWE

Szkolenia skierowane do osób, które chciałyby nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności swobodnego prowadzenia korespondencji i komunikacji biznesowej oraz sporządzania
i rozumienia dokumentów prawnych w języku obcym. Dzięki zapoznaniu się z wybranymi zagadnieniami biznesowymi uczestnicy poszerzą swoją znajomość słownictwa biznesowego, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.

  • Business English – contract law and negotiations in English
  • Business English – dokumentacja korporacyjna
  • Business English in Finance and Banking
  • Business English – biznesowa komunikacja pisemna
  • Business English – efektywne prezentacje po angielsku
  • Business English – skuteczna komunikacja telefoniczna
  • Business English – podstawy komunikacji biurowej
  • Business English – profesjonalna obsługa klienta
  • Niemiecki w biznesie
  • Rosyjski w biznesie