logo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Sytuacja rynkowa wymusza zwiększenie skuteczności oraz dynamiki działania menedżerów, których praca wymaga uporządkowania i usystematyzowania. Przyspieszenie rozwoju zawodowego kadry kierowniczej, poprzez wyposażenie jej w profesjonalne techniki narzędzia zarządzania, jest niezbędne dla ciągłej poprawy wyników finansowych i pozafinansowych przedsiębiorstwa.

 • Motywowanie pracowników
 • Komunikacja w organizacji
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Coaching jako styl zarządzania
 • Train the trainer
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Budowanie, planowanie i organizacja pracy zespołu
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Jak poprawić efektywność i motywować pracowników?
 • Komunikacja w biznesie
 • Kwalifikacje managera – jak zostać skutecznym managerem?
 • Kreowanie wizerunku managera
 • Manager jako lider zespołu pracowniczego/trener
 • Metody i techniki skutecznego wywierania wpływu
 • Public relations
 • Podstawy kalkulacji ekonomicznej dla managerów pionów niefinansowych
 • Rekrutacja i selekcja kadry pracowniczej
 • Savoir – vivre w biznesie
 • Skuteczne negocjacje w biznesie
 • Strategiczna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
 • Sukces w funkcji menadżera
 • Systemy wynagradzania i motywowanie personelu
 • Trening managerski typu outdoor
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie konfliktem wewnętrznym w organizacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Kreatywność/innowacyjność w biznesie/projekcie/zespole,