logo

SZKOLENIA PRAWNE

Nowe regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia społecznego jak również wymogi dostosowania się do nich powodują konieczność nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych przepisów prawnych.

 • Zasady zawierania i negocjowania umów
 • Odpowiedzialność i kompetencje rady nadzorczej
 • Kodeks spółek handlowych
 • Nadzór właścicielski
 • Prawne aspekty fuzji i przejęć
 • Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności
 • Restrukturyzacja
 • Ład dokumentacyjny
 • Prawo autorskie
 • Prawo zamówień publicznych
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Pomoc publiczna
 • Podatek VAT, PIT, CIT
 • Prawo pracy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo budowlane
 • Warunki Kontraktowe FIDIC