logo

Techniki radzenia sobie ze stresem

Techniki radzenia sobie ze stresem

Cele warsztatu

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Zidentyfikować źródła stresu i kontrolować poziom odbieranych bodźców
  • Zdiagnozować indywidualny poziom stresu
  • Samodzielnie zastosować podstawowe techniki zapobiegania i radzenia sobie ze stresem
  • Zbudować pozytywna postawę do siebie i zmian w otoczeniu
  • Zastosować ćwiczenia i techniki relaksacji

Program szkolenia

  • Czym jest stres – źródła i objawy
  • Optymalny poziom stresu
  • Indywidualna odporność na stres
  • Unikać czy walczyć? Jak radzić sobie ze stresem?
  • Trening czyni mistrza -siła oddechu, nauka relaksu, moc umysłu