logo

Trening kreatywności i twórczego myślenia

Trening kreatywności i twórczego myślenia

Cele warsztatu

 • Uruchomienie i rozwijanie potencjału twórczego
 • Pobudzenie wyobraźni, ciekawości poznawczej i motywacji do działania
 • Rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia
 • Nauka generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej
 • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia twórczego myślenia
  • kreatywność a twórczość, pojęcie osobowości twórczej, zasady rządzące procesem twórczym
 • Przeszkody i bariery procesu twórczego
  • bariery psychiczne i psychospołeczne
  • techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia
 • Motywacje skłaniające do działań twórczych
 • Stymulacja myślenia twórczego
  • ćwiczenia pobudzające płynność, giętkość i oryginalność myślenia
  • podstawowe techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań
  • rozwiązywanie złożonych problemów wymagających twórczego podejścia