logo

Trening pozytywnego myślenia i optymizmu

Trening pozytywnego myślenia i optymizmu

Cele warsztatu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

  • Dostrzegać pozytywne strony
  • Pozytywnie się motywować
  • Dostrzegać swoje mocne strony i cieszyć się nawet z drobnych sukcesów

Program szkolenia

  • Źródła negatywnego nastawienia do świata i własnego życia
  • Moje cele. Moje zalety i wady
  • Diagnoza własnego poziomu optymizmu
  • Nawyki budujące pozytywne myślenie i optymizm
  • Budowanie własnej