Agnieszka Czucza Czerwińska

Psycholog, coach, doradca kariery, trener z 22 – letnim doświadczeniem.
Absolwentka Szkoły Coachów Erickson College i Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji menedżerskich – diagnozie kompetencyjnej (identyfikacji potencjału i obszarów rozwojowych) oraz tworzeniu kompleksowych działań rozwojowych, wykorzystujących tradycyjne formy kształcenia (coaching, szkolenia, doradztwo/ trening indywidualny) oraz nowoczesne technologie (e-learning, blended learning). Przez 5 lat związana z firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu distance learning, gdzie odpowiadała za definiowanie produktów i usług spółki, nadzór merytoryczny nad realizowanymi projektami.

Doświadczenie zawodowe:

Assessment&Development Centre: konstruowanie procesów i udział w sesjach (spektrum: HiPo – Top Mgmt) w charakterze PM/ asesora wiodącego/asesora; pisanie raportów; przeprowadzanie sesji informacji zwrotnych/rozmów rozwojowych; konstruowanie narzędzi diagnostycznych, projektowanie sesji AC&DC. Tworzenie zbiorczych profili kompetencyjnych, diagnoza zmiennych odpowiedzialnych za sprzedażową i menedżerską efektywność.
Konstruowanie systemów zarządzania kompetencjami: tworzenie systemu kompetencji na potrzeby konkretnych organizacji, konstruowanie systemu ocen okresowych.
Ocena 360: współtworzenie narzędzi diagnostycznych, udzielanie informacji zwrotnych dla Uczestników.
Coaching: prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych, praca zgodnie ze standardami metodologicznymi i etycznymi ICF. Adresowane obszary to coaching managerski, life – oraz business coaching.
Szkolenia: tworzenie autorskich programów; prowadzenie warsztatów w zakresie procesów HR (Skuteczna rekrutacja; Akademia Asesora), efektywności osobistej (Zarządzanie sobą w czasie, Radzenie sobie ze stresem), umiejętności interpersonalnych (Komunikacja, Asertywność; Budowanie zespołu), sprzedażowych (Budowanie długofalowych relacji z klientem, Aktywna sprzedaż) i menedżerskich (Motywowanie i rozwój podwładnych, Zarządzanie zespołem, Delegowanie uprawnień).