Rekrutacja i Executive search

Pomożemy ci znaleźć odpowiednich ludzi o wysokich kwalifikacjach, aby przyspieszyć rozwój twojego biznesu

Wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu kandydatów na określone stanowiska pracy oraz weryfikacji ich kwalifikacji i kompetencji.

Rekrutacja i selekcja

Realizując zlecenia rekrutacji i selekcji na terenie całego kraju, docieramy do kandydatów opierając się przede wszystkim na metodzie direct search, ogłoszeniach w mediach ogólnopolskich, portalach pracy i stronach branżowych, wykorzystujemy również własną bazę danych oraz szeroką sieć kontaktów.

W ramach rekrutacji i selekcji realizowane są takie usługi jak:

Selekcja aplikacji
Pozwala oszczędzić czas, który normalnie przeznaczany na analizę aplikacji, napływających w odpowiedzi na zmieszczone ogłoszenie w mediach lub Internecie. Usługa polega na wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji, w oparciu o otrzymany profil stanowiska i przekazaniu Klientowi aplikacji jedynie tych osób, które spełniają wymogi formalne (wykształcenie, określone doświadczenie, znajomość języków itp.)

Analiza bazy danych
Realizując usługę analizy bazy danych, dokonujemy szczegółowego przeglądu zgromadzonych w naszej bazie aplikacji pod kątem wymagań Klienta. Wybrane osoby są informowane o trwającej rekrutacji i w razie zainteresowania ofertą, przeprowadzane są z nimi skrócone wywiady telefoniczne. Dokumenty osób, których dane są zbieżne z treścią oferty są przesyłane do Klienta.

Pełna rekrutacja

W ramach usługi rekrutacji i selekcji dokonujemy oceny kandydatów w oparciu o:

 • wywiady zawodowe,
 • wywiady kompetencyjne/behawioralne,
 • testy psychometryczne,
 • ocenę zintegrowaną (Assessment Center)
 • ocenę znajomości języków obcych

W rezultacie Klient otrzymuje raport zawierający obiektywną ocenę kandydata z wyszczególnieniem słabszych i mocniejszych stron oraz analizę poziomu natężenia badanych kompetencji.

EXECUTIVE SEARCH

Silni leaderzy budują silne organizacje, dlatego rekrutację managerów wysokiego szczebla warto powierzyć profesjonalistom. Nasi konsultanci ze względu na znajomość rynku, szeroką bazę danych oraz prowadzony na szeroką skalę networking docierają bezpośrednio do najlepszych menedżerów.

Taka forma rekrutacji ma szczególne znaczenie, gdyż zazwyczaj utalentowany manager rzadko sam aktywnie poszukuje pracy, trzeba więc do niego dotrzeć poprzez mniej konwencjonalne metody, w których specjalizują się nasi konsultanci.

Nasze projekty realizujemy w na podstawie konsultowanych z klientem list docelowych (target list).

Jakie korzyści otrzymuje Klient:

 • analiza rynku, dotarcie do kandydatów i identyfikacja ich dostępności,
 • wywiady kompetencyjne/behawioralne prowadzone przez doświadczonych psychologów,
 • dokładne sprawdzenie wiarygodności kandydata i zbadanie referencji,
 • raport opisujący kompetencje każdego kandydata,
 • stały kontakt z Klientem i kandydatem w trakcie i po zakończeniu projektu,
 • doradztwo na etapie podejmowania finalnych decyzji.