Doradztwo

Usprawnimy procesy biznesowe w twojej firmie i zwiększymy zaangażowanie pracowników poprzez strategiczne doradztwo i hr consulting.

Działamy kompleksowo we wszystkich obszarach HR, wspierając politykę personalną organizacji. Proponujemy takie usługi jak: Interim Management*, modele kompetencyjne, systemy ocen pracowniczych, rekrutacje i budowę zespołów, badanie kultury organizacyjnej itp. Ponadto certyfikowani trenerzy, będący także praktykami i ekspertami w danej dziedzinie, realizują „szyte na miarę” projekty szkoleniowe z zakresu rozwoju osobistego, umiejętności sprzedażowych i zarządzania.

*Kim jest Interim Manager? Interim Manager to osoba, która pozwala firmie w szybki efektywny sposób zainicjować i skutecznie wdrożyć zmiany, które bezpośrednio przekładają się na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Interim Manager działa wewnątrz organizacji w ściśle określonym czasie, koniecznym do zrealizowania konkretnego projektu. Jego cel jest wcześniej zdefiniowany i nakierowany na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Mogą to być – poprawa współpracy w zespole managerskim, zbudowanie sił sprzedaży, SSC, wdrożenie nowego systemu motywacji i premiowania, zmiany struktury i optymalizacja zatrudnienia itp. Zazwyczaj taka współpraca jest oparta na partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.