Psychoterapia

Jeśli zastanawiasz się, czy zdecydować się na psychoterapię, zapraszam Cię do zapoznania się podstawowymi informacjami dotyczącymi tego na czym polega ten proces, co może być celem terapii, jakie są jej korzyści, jak może wyglądać sesja terapeutyczna.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia długofalowym procesem i skuteczną metodą wsparcia dla osób, które doświadczają trudności i wyzwań życiowych czy problemów natury emocjonalnej.
Jej celem może być także wspieranie rozwoju osobistego Klienta, zwiększanie zdolności adaptacyjnych i osiąganie harmonii w życiu.
Sama nazwa wywodzi się z języka greckiego psyche – dusza, therapein- leczyć
Psychoterapia nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie, łagodząc objawy i dolegliwości (np. związane z zaburzeniami depresyjno-lękowymi), ale także identyfikuje psychologiczne korzenie tych problemów.

Jaka jest rola psychoterapeuty?

Psychoterapeuta jest towarzyszem podróży po świecie emocjonalnym Klienta, dając przestrzeń do wyrażania emocji, które wcześniej bywały wyparte, eksplorując je w „tu i teraz”, budując pełen empatii i uważności sojusz terapeutyczny. Już sama relacja terapeutyczna pełni często funkcję korektywną. Okazanie przez terapeutę uważności, życzliwej ciekawości, wysłuchanie bez oceniania i wspólne nazwanie problemu, daje ulgę Klientowi. Istotnym elementem jest partnerska i pełna szacunku relacja między terapeutą a Klientem. Psychoterapeuta wnosi do relacji także swoje odczucia i reakcje, może też proponować różnego rodzaju techniki lub eksperymenty, które sprzyjają przepracowaniu nieprzeżytych lub niedokończonych spraw z przeszłości. W nurcie Gestalt może to być m.in. eksperyment z doświadczeniem korekcyjnym, psychodrama, praca z ciałem, rysunek, dialog motywacyjny itp.

Jakie są cele psychoterapii?

Najważniejszym celem ogólnym psychoterapii jest poszerzenie świadomości własnej Klienta w odniesieniu do swoich emocji, celów czy motywacji. Podczas tego procesu Klient doświadcza „wglądów” na przykład związanych z rozpoznaniem wzorców zachowań przejętych od otoczenia lub wpojonych mu przekonań, które teraz mu nie służą. W terapii Klient uczy się zmiany w tych obszarach i korzystając z własnych zasobów buduje nowe strategie i wzorce zachowań, które mu służą. Dzięki tym nowym narzędziom radzenia sobie z trudnościami, Klienci zaczynają stosować dojrzałe mechanizmy obronne, potrafią wyraźniej stawiać granice chroniąc siebie, co korzystanie wpływa na relacje interpersonalne i pozwala realizować własne potrzeby, co z kolei prowadzi do czerpania większej przyjemności z życia. Wpływa też na bardziej adekwatnie i korzystne dla Klienta kształtowanie swojego życie prywatnego i zawodowego. Każdy Klient może wnosić indywidualny problem na sesjach i cele psychoterapii mogą być bardzo zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb w „tu i teraz”.

Dla kogo dedykowana jest psychoterapia?

Z psychoterapii może skorzystać każdy, kto pragnie zgłębić swoje wnętrze i poszukuje głębszego zrozumienia siebie. Psychoterapia może więc mieć cel typowo rozwojowy.
Na terapię zgłaszają się także osoby, które przezywają kryzysy osobiste, odczuwają wypalenie zawodowe, mają obniżone poczucie wartości, przeżywają żałobę czy rozwód, doświadczyły mobbingu, wchodzą w nową rolę zawodową lub rodzinną.

Terapia jest także dedykowana dla osób, które doświadczają poniższych sytuacji:

– trudność z rozpoczęciem, odkładanie na później/prokrastynacja, lęk wchodzeniem w zmianę
– trudności z podejmowaniem decyzji
– trudności z odmawianiem i stawianiem granic
– trudności w znalezieniu partnera/partnerki
– choroby i bóle psychosomatyczne
– potrzeba zmiany w swoim życiu
– zmęczenie, wyczerpanie
– brak poczucia sensu, brak poczucia własnej tożsamości
– wewnętrzne cierpienie, brak satysfakcji życiowej
– konflikt wewnętrzny
– brak akceptacji swojego ciała

Korzyści, które niesie proces psychoterapii:

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem:
Dzięki psychoterapii Klient może dotrzeć do ukrytych źródeł trudności i dzięki oddzieleniu tego, co już było od tego co dzieje się aktualnie może obniżyć poziomu stresu. Podczas terapii, która ma też element psychoedukacyjny, Klient może nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem i lękiem.

Zwiększenie samoakceptacji: Terapia dąży do identyfikowania i rozumienia trudności i zaburzeń, zamiast oceniania ich, co umożliwia ich zmianę. Przewaga czucia i rozumienia nad ocenianiem uwalnia od nadmiernej presji, która często unieruchamia i blokuje osiąganie celów. Pozwala też zaakceptować samego siebie, budując i wzmacniając adekwatną samoocenę.

Poprawa relacji interpersonalnych: psychoterapia umożliwia eksplorację wzorców zachowań w relacjach interpersonalnych, również z terapeutą. Może pomóc w poprawie komunikacji, budowaniu zdrowszych relacji, rozwijać empatię oraz asertywność.

Poszerzenie świadomości i rozwój samopoznania: siebie, swoich emocji i myśli, , motywacji, zachowań, zrozumienie swoich mocnych stron, ograniczeń i słabości, lęków oraz celów życiowych. W trakcie psychoterapii wydobywają się światło dzienne mogą ujrzeć sprawy, które nigdy nie zostały wystarczająco przeżyte, nazwane, zaakceptowane, co sprzyja rozwojowi myślenia, czucia i zaufania do samego siebie.

Rozwiązywanie problemów: w trakcie sesji terapeutycznych wspólnie z terapeutą Klient koncentruj się na identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności, z jaką się aktualnie zmaga, co pomaga lepiej zrozumieć dany aspekt sytuacji i popatrzeć na nią z różnych perspektyw.

Jak przebiega sesja psychoterapii?

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i może odbywać się stacjonarnie lub online. Spotkania są planowane raz w tygodniu, co pozwala na regularne wsparcie i kontynuację procesu terapeutycznego. Zarówno terapeuta jak i Klient są zaangażowani podczas sesji.

Przykładowy przebieg sesji psychoterapeutycznych:

1.Rozpoczęcie: Klient z terapeutą omawiają sprawy organizacyjne, a następnie koncertują się na wyłonieniu celu na daną sesję.
2.Dzielenie się:. To czas, aby otwarcie dzielić się tym, co jest istotne dla Klienta – doświadczeniami, myślami i emocjami
3.Eksploracja: W trakcie sesji następuje także wspólna eksploracja różnych aspektów życia i doświadczeń Klienta ze zwróceniem uwagi na myśli, emocje i reakcje.
4.Rozumienie i refleksja: Następuje wspólna praca nad zrozumieniem, co leży u podstaw trudności Klienta oraz nad identyfikacją potencjalnych rozwiązań. Tu może także nastąpić głębszy wgląd i asymilacja doświadczenia.
5.Określanie celów: Kolejnym krokiem jest określenie konkretnych celów terapeutycznych, które Klient chce osiągnąć, oraz opracowanie strategii, które pomogą mu je zrealizować.
6.Podsumowanie i planowanie: Sesję kończy się podsumowaniem co Klient wyniósł z tego spotkania i ewentualnym planowaniem działań poza gabinetem terapeutycznym.

Czy psychoterapia działa?

W zależności od rodzaju trudności i długości procesu terapii odczuwalne efekty mogą być bardzo indywidualne dla każdego Klienta. Warto jednak powołać się na badania, które pokazują, że większość osób korzystających z psychoterapii doświadcza ulgi w objawach i lepiej funkcjonuje w życiu. Około 75% osób podejmujących psychoterapię odnosi z niej korzyści (źródło: Kopta, 2003). Psychoterapia przyczynia się do poprawy samopoczucia emocjonalnego i psychicznego. Ponadto wiąże się z pozytywnymi zmianami w mózgu i ciele. Korzyści są także obserwowalne w zmniejszeniu się dolegliwości psychosomatycznych oraz mniej dni chorobowych oraz zwiększoną satysfakcję z pracy i życia prywatnego.
Dzięki magnetycznego rezonansowi funkcjonalnemu zaawansowanym (nowoczesna technika obrazowania mózgu fMRI) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), naukowcy mogli zaobserwować konkretne zmiany w strukturze i aktywności mózgowej u Klientów, którzy przeszli proces psychoterapii. Badania te wykazały, że u osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją, zaburzeniami lękowymi, PTSD i innymi, psychoterapia może indukować zmiany w określonych obszarach mózgu . Badacz Hasse Karlsson* już w 2011 roku zaobserwował i opisał modyfikacje w obszarach takich jak kora przedczołowa, odpowiedzialna za regulację emocji, czy hipokamp, mający wpływ na pamięć i reakcje emocjonalne. Wiele z tych zmian jest analogicznych do tych, które są wynikiem leczenia farmakologicznego, co wskazuje na podobieństwo skuteczności obu metod w zakresie wpływu na strukturę i funkcjonowanie mózgu.
*https://www.researchgate.net/publication/289407703_How_psychotherapy_changes_the_brain_Understanding_the_mechanisms