Polecają nas między innymi

.darnatury. Czas na wodę, woda na czas

List referencyjny — Beata Molska

Podczas pracy Beaty dla Nestle Waters, a obecnie GetFresh, Beata Molska wykazała się wysokim stopniem profesjonalizmu i zaangażowania, zarówno w aspekty biznesowe, jak i w interakcje z ludźmi. Jako Interim HR Director, Beata była zaangażowana w zarządzanie zmianami oraz wymagające procesy restrukturyzacji. Skutecznie koordynowała proces outplacementu oraz utrzymywała wysokie morale wśród pozostałych pracowników. Ponadto wprowadziła zmodernizowany model kompetencji, opracowała nowe opisy stanowisk i rozwinęła nowy roczny proces oceny wyników. Warto również wspomnieć, że udało jej się skrócić czas trwania procesu rekrutacyjnego.

Beata jest osobą otwartą i elastyczną, która nie ma trudności z motywowaniem członków zespołu. Jej koledzy i podwładni uważają ją za godną zaufania i niezawodną. Jest wysoko ceniona za swoją zdolność do wdrażania trudnych zmian w organizacji, nie zaniedbując przy tym czynnika ludzkiego. Gorąco polecam współpracę z Beatą jako menedżerem tymczasowym, podczas realizacji projektów wymagających zarządzania zmianą.

T4B Sp. z o.o. technologie dla biznesu

Firma T4B Sp. zo.o. niniejszym potwierdza współpracę z firmą HR ACCELERATE BEATA MOLSKA Therapy & Consulting z konsultantami :Anną Piaseczyńską (Krzyżanowską) i Beatą Molską od maja 2019 w ramach szeroko rozumianego doradztwa personalnego i szkoleń.
Realizowany projekt doradczy zawierał m.in.:

 • analizę potrzeb i audyt dotychczasowych rozwiązań HR
 • przeprowadzenie diagnozy kultury organizacji (stan obecny i pożądany)
 • wypracowanie DNA firmy (wartości firmowe)
 • szkolenia kadry managerskiej
 • zbudowanie kompetencji kluczowych
 • zaprojektowanie matrycy kompetencji dla każdego stanowiska wraz z opisanymi wskaźnikami
 • przygotowanie opisów i zakresów odpowiedzialności dla ponad 50-ciu stanowisk
 • zaprojektowanie systemu oceny pracowniczej – arkusz
 • wdrożenie procesu oceny pracowniczej (szkolenia i coaching)

Firmę HR ACCELERATE BEATA MOLSKA Therapy & Consulting oceniamy jako kompetentnego i godnego zaufania partnera. Dedykowani konsultanci wykazali się dobrym przygotowaniem oraz wysoką kulturą pracy. Planujemy kontynuować dalszą współpracę.

Rekomendujemy firmę HR ACCELERATE BEATA MOLSKA Therapy & Consulting w obszarze kompleksowych projektów z zakresu HR, w tym doradztwa i szkoleń.

Członek Zarządu T2B Sp. sp.o Andrzej Oliński, Członek Zarządu T2B Sp. zo.o. Małgorzata Dudek-Witulska

DPD Polska Sp. z o.o

Pani Beata Molska reprezentująca firmę HR ACCELERATE BEATA MOLSKA Therapy & Consulting pracując jako Interim Manager w DPD Polska Sp. z o.o. przeprowadziła szereg szkoleń dla kadry ma­nagerskiej. Zostało przeszkolonych 80 mana­gerów z całej Polski z zakresu tematyki „Ma­nager jako coach – jak rozwijać i motywować swoich pracowników”.

Polecam współpracę z Panią Beatą Molską jako doświadczonym, rzetelnym i pełnym pa­sji trenerem.

Halina Makowska, Dyrektor ds. HR Business Partneringu

Capital Service S.A

Capital Service S.A wyraża uznanie dla poziomu świadczonych usług przez firmę HR ACCELERATE, z którą mieliśmy zaszczyt współpracować przy wdrożeniu procesu oceny rozwojowej pracowników w naszej organizacji.

ACP Global Forwarding

Pani Beata Molska jako Kierownik Projektu Harmonia, wiążącego się z kształtowaniem architektury stanowisk w grupie, wykazała się ogromnym profesjonalizmem. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu z sukcesem doradzała w projektowaniu ścieżek kariery pracowników oraz procesach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Podczas współpracy z ACP Global Forwarding była odpowiedzialna między innymi za budowanie trwałego zaangażowania pracowników, systemy motywacyjne, employer branding oraz CSR

Robert Lubiecki Prezes Zarządu ACP Global Forwarding Sp. z o.o.

ING Commercial Finance Polska SA

Prowadząc szkolenia z zakresu miękkich umiejętności interpersonalnych oraz indywidualne szkolenia i konsultacje Pani Beata Molska przyczyniła się do podnoszenia kompetencji zawodowych naszych pracowników… Opracowała również projekt strategii personalnej firmy spójny z jej celami biznesowymi…zorganizowała także system cyklicznych ocen pracowników i kierownictwa firmy oraz wdrożyła system premiowy oparty na MBO… Naszą współpracę oceniam jako profesjonalną i satysfakcjonującą… Andrzej Żbikowski Prezes Zarządu

Coface

Firma Beata Molska Consulting & Training była odpowiedzialna za pozyskanie dotacji unijnych dla spółek grupy Coface oraz zarządzanie dwoma projektami szkoleniowo – doradczymi „Akademia Coface” o wartości 2,7 mln PLN oraz „Coface w procesie zmian” o wartości 1,9 mln PLN w latach 2009-2013.(…)

Dzięki projektom doradczo- szkoleniowym wdrożyliśmy w Coface daleko idące zmiany związane z podniesieniem efektywności sprzedaży oraz jakości obsługi klienta. Ponadto dzięki szkoleniom kadry managerskiej oraz sesjom executive coachingu zaobserwowaliśmy znaczący wzrost kompetencji kadry kierowniczej, co przełożyło się na jakość zarządzania i poprawę satysfakcji pracowników.

W ramach projektów zostały wdrożone indywidualne ścieżki rozwoju, model kompetencji i transparentne zasady oceny okresowej pracowników.

Współpracę z całym zespołem projektowym w tym Panią Beatą Molską i Panią Martą Kazaną, oceniam jako bardzo satysfakcjonującą. Ich profesjonalne działania przyczyniły się do znaczącego rozwoju wszystkich spółek z grupy Coface.

Polecam współpracę z firmą Beata Molska Consulting & Training jako rozumiejącym potrzeby klienta, rzetelnym partnerem biznesowym. Maciej Drowanowski Wiceprezes Zarządu Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

PRP Private Ideas

Współpracę z Panią Beatą Molską oraz konsultantami związanymi z jej firmą oceniamy wzorowo. Pracownicy zrekrutowani przez Beatę Molską są nadal zatrudnieni w naszej firmie, gdyż odpowiadają profilowi stanowiska i jesteśmy z nich zadowoleni. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Paweł Kling Wiceprezes Zarządu

Lorac

odpływy liniowe- Firma Lorac odpływy liniowe współpracowała w latach 2011-2012 w ramach projektu doradczego z Beatą Molską, która dała się poznać jako profesjonalny konsultant, rekruter i trener. W zakres usług consultingowych, które zasadniczo wpłynęły na rozwój naszej firmy wchodziły:

 • rekrutacja handlowców i wsparcie przy rozwoju sieci dystrybucji
 • stworzenie systemów motywacyjnych i premiowych dla Działu Handlowego i Działu Obsługi Klienta
 • zaprojektowanie modelu kompetencji z uwzględnieniem specyfiki firmy dystrybucyjnej
 • wdrożenie systemu oceny okresowej z uwzględnieniem kompetencji oraz celów ilościowych
 • przeprowadzenie szkoleń managerskich z zakresu motywowania i oceny pracowniczej
 • coaching i szkolenia handlowców z zakresu negocjacji handlowych

W perspektywie czasu oceniamy doradztwo Pani Beaty Molskiej, jako niezwykle skuteczne i dostosowane do naszych potrzeb, dzięki któremu w znaczący sposób poprawiły się wyniki sprzedaży. Polecam współpracę z Beatą Molską. Jej innowacyjne i autorskie pomysły oraz praktyczne podejście do projektów, z pewnością mogą pomóc w rozwoju biznesu wielu firm (…) Robert Ciopciński Dyrektor Zarządzający.

CN Group Sp. z o. o

owocnie korzysta z usług firmy od 2008 roku. Firma CN Group zleca usługi w zakresie doradztwa personalnego i procesów rekrutacyjnych na stanowiska handlowe i kierownicze. (…) firma prowadzona przez Beatę Molską jest solidnym partnerem i oceniamy wykonane usługi bardzo dobrze. Osoby wytypowane na stanowiska pracy w pełni spełniają nasze kryteria i wymagania. Piotr Niewiadomski Wiceprezes Zarządu