Nasze wartości i misja

Wierzymy, że człowiek, jako najważniejszy kapitał w firmie może w jeszcze większej mierze uruchomić swój potencjał poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności i wgląd w swoje zasoby. Naszą misją jest wspieranie Klienta i jego organizacji w rozwoju, zmianie i osiąganiu sukcesu biznesowego.

Do naszej pracy podchodzimy z najwyższą starannością, zawsze dbając o standardy pracy coacha, etykę w biznesie, zachowując pełną poufność prowadzonych projektów oraz mając na uwadze wartość dodaną dla Klienta. Zasady etyczne, którymi się kierujemy to:

– zaufanie – zaufanie leży u podstaw każdej relacji biznesowej lub wynikającej z coachingu. Zaufanie budowane jest w czasie. Swoją pracę wykonujemy dokładając najwyższej staranności, najlepiej jak potrafimy. Poprzez wykazanie się wysokimi kwalifikacjami i uczciwością pokazujemy, że warto nam zaufać, co potwierdzają zadowoleni Klienci.

– kwalifikacje – każdy z naszych konsultantów/trenerów/coachów ma niezbędne doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu doradcy/trenera/coacha. Jednocześnie podejmujemy stały wysiłek, aby na bieżąco orientować się w innowacjach w metodologii coachingu, nowych trendach w zakresie rekrutacji i doradztwa personalnego. Mamy świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze staramy się pracować nad ich udoskonalaniem.

–uczciwość. Jesteśmy konsekwentni, respektujmy umowy i dotrzymujemy obietnic. Zawsze dbamy o zachowanie poufności projektów i tajności wszelkich materiałów uzyskanych od klienta. Zawsze prezentujemy swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny. Podejmujemy się projektów i pracujemy z klientami tylko wtedy, gdy ich potrzeby korespondują z naszymi umiejętnościami.

– odpowiedzialność – podejmując się współpracy przy projekcie, bierzemy odpowiedzialność za ustalone wcześniej rezultaty naszej pracy/KPI i dążymy do wysokiego poziomu satysfakcji klienta, który badamy i mierzymy po zakończeniu projektu/szkolenia.

– szacunek – zawsze traktujemy klienta, uczestników warsztatów oraz kandydatów z najwyższym szacunkiem i godnością. Podczas współpracy wsłuchujemy się w potrzeby partnera, tak aby w jak najlepszy sposób pomóc w rozwiązaniu jego problemów, jednocześnie respektując jego wartości.

Chcemy wspierać przedsiębiorstwa w procesie planowania i wdrażania zmian. Poprzez szkolenia, doradztwo strategiczne i coaching dostarczamy wiedzę i narzędzia doskonalące sprawność organizacyjną przedsiębiorstw.

Efektywne przeprowadzenie zmian wdrażamy dwutorowo:

– na poziomie zespołów i organizacji poprzez analizy, audyt personalny, doradztwo i sesje warsztatowe

– na poziomie indywidualnym poprzez coaching, mający na celu zwiększenie efektywności i rozwój unikalnych talentów pracownika