Coaching

„Szczęście to zdolność wykorzystania tego co zostało Ci dane” – Milton Erickson
Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.
Podczas coachingu stawiamy pytania, inspirujemy i wspieramy leaderów w odważnym tworzeniu świata biznesu. Dbamy o wysokie standardy pracy, etykę i wartości, dlatego zachęcamy do działań w zgodzie ze sobą oraz w otwartości i tolerancji dla odmiennych poglądów. Stawiamy na twórcze metody pracy, interdyscyplinarność, innowacyjność, kreatywność, adaptacyjność i samoprzywództwo. Wierzymy, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas samych…

Korzyści z coachingu:

Dzięki coachingowi pojedyncze osoby i organizacje szybciej się rozwijają i skuteczniej osiągają zamierzone rezultaty.
Podczas indywidualnych sesji coachingowych:

  • sprecyzujesz swoje cele
  • stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć
  • odkryjesz swoje najgłębsze wartości
  • skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami
  • rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji
  • krok po kroku zaplanujesz swoje działania
  • wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację
  • dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań
  • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów