Agnieszka Sojka

Psycholog ze specjalizacją w zakresie doradztwa zawodowego i organizacji.

Od 2000 roku wspiera organizacje w zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym ludzi w roli: senior konsultantka HR, asesorka Assessment/Development Centre, coach, trenerka kompetencji menedżerskich, HR i miękkich, projektantka narzędzi diagnostycznych i rozwojowych, facylitatorka zespołów, specjalistka w zakresie wdrażania innowacji.

Jest ekspertką w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników różnych szczebli organizacji (spektrum: HiPo – Top Management). W roli koordynatora i konsultanta zrealizowała kilkaset projektów oceny i rozwoju obejmujących od kilku do kilkuset osób (jak również projekty indywidualne dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej) w procesach rozwojowych i rekrutacyjnych, identyfikacji talentów i sukcesorów, określaniu ścieżek rozwoju. Buduje i wdraża programy rozwojowe, projektuje narzędzia diagnostyczne, prowadzi indywidualne procesy doradcze i coachingowe, szkolenia warsztatowe dla grup. Specjalizuje się w obszarze rozwijania kompetencji menedżerskich, budowania efektywnych zespołów oraz wzmacniania efektywności osobistej i rezyliencji.
Posiada rozległe doświadczenie pracy w środowiskach o odmiennych kulturach organizacyjnych:
korporacyjnym (branże m.in.: IT, finansowa, energetyczna, farmaceutyczna, FMCG, telekomunikacyjna, produkcyjna), akademickim, oświatowym, pozarządowym, administracji państwowej.
W przebiegu swojej kariery zawodowej pracowała zarówno w charakterze stałego członka zespołów organizacji jak i niezależnego konsultanta.
Absolwentka: Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Szkoły Trenerów Biznesu pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Akademii Outplacementu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ukończyła szereg szkoleń podnoszących kompetencje
w obszarach specjalizacji.