Andrzej Stępień – Trener i Coach

Główna Specjalistka ds. BHP i ppoż., przedsiębiorczyni, wykładowca akademicki, inżynier bezpieczeństwa, inżynier mechanik, trenerka, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o. Warszawa Wola, wolontariuszka zaangażowana w wiele różnorodnych projektów, koordynatorka stowarzyszenia oddziału warszawskiego zajmującego się zdrowiem psychicznym (Fundacja WEB Korki, MOCni poMOCni, Stowarzyszenie Widzących Więcej). Obecnie jest na IV roku studiów z Psychologii zgłębiając tajniki Psychologii biznesu oraz Psychologii klinicznej i osobowości.

Posiada bogate doświadczenie nie tylko akademickie, ale również zawodowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Współpracowała m. in. z dużą firmą logistyczną, gdzie była odpowiedzialna za kilka magazynów o łącznej powierzchni > 50 000 m2. Pełniła rolę Audytorki maszyn i urządzeń na terenie całego kraju, była Specjalistką ds. BHP i ppoż. w zagranicznych firmach produkcyjnych (przemysł ciężki). Pełniła funkcję koordynatorki ds. BHP i ppoż. przy budowie najwyższego biurowca Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Spędziła setki godzin na sali szkoleniowej szkoląc ponad tysiąc osób z zakresu bezpieczeństwa.
Wdrażała program Total Safety Leadership w zakresie wzmacniania kultury bezpieczeństwa w firmie produkcyjnej, gdzie głównym założeniem programu był BBS – czyli bezpieczeństwo behawioralne.

Specjalizuje się w zakresie umiejętności miękkich wykorzystywanych przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa – tradycyjne szkolenia BHP, ale także bezpieczeństwo behawioralne, dobrostan człowieka, efektywna i skuteczna komunikacja, asertywność.