Marcjanna Przychocka

Doświadczenie
Liczba lat pracy w obszarze AC|DC: 13 lat (od 2011)

Kluczowe obszary specjalizacji: asesor na sesjach AC|DC, udzielanie informacji zwrotnej po procesach oceny 360 stopni, koorydnowanie projektów AC|DC, pisanie zadań symulacyjnych, projektowanie procedur rekurtacyjnych i wywiadów kompetencyjnych, prowadzenie szkoleń z zakresu AC|DC oraz tworzenia i prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Jestem konsultantką HR i trenerką kompetencji miękkich. Pracuję też coachingowo z menedżerami, by wspierać ich w rozwoju własnym oraz rozwoju podwładnych. Od 2011 roku prowadzę projekty doradcze, szkoleniowe i coachingowe dla polskich oraz międzynarodowych firm. Moją dominującą specjalizacją jest diagnoza i wspieranie rozwoju potencjału kompetencyjnego pracowników z różnorodnych branż metodą AC|DC oraz oceną 360 stopni.