Anna Mackiewicz

PZ wykształcenia jestem psychologiem biznesu, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego
z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Karierę zawodową rozpoczynałam w firmach zajmujących się marketingowymi badaniami rynku a następnie pracowałam w czołowych firmach doradztwa personalnego. Początkowo zajmowałam się rekrutacją i selekcją kadry managerskiej,
a następnie oceną potencjału personalnego. Współtworzyłam pierwsze w Polsce narzędzia do badania potencjału kadrowego metodą Assessment Center, prowadzę warsztaty w zakresie tworzenia metodologii i oceny AC. Jestem współautorem i byłam osobą prowadzącą międzynarodowy program certyfikujący asesorów (przy współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu) Tworzę indywidualne plany rozwojowe dla kadry managerskiej w oparciu o informację zwrotną po AC/DC oraz po ocenie kwestionariuszem 360 stopni. Szkolę w zakresie umiejętności „miękkich”. Jestem certyfikowanym trenerem FRIS.

Wykształcenie
• Certyfikowana terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
• Psychodietetyka, SWPS
• Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces, Roczny Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces
• Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS
• UW, Wydział Psychologii, mgr Psychologii o specjalizacji Społeczna Psychologia Organizacji i Pracy

Zakres działania:
• Przeprowadzenie kilkuset procesów rekrutacyjnych na stanowiska każdego szczebla
• Projektowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu rekrutacji, Assessment Center, efektywnej komunikacji, asertywności, zarządzania zasobami ludzkimi
• Samodzielne projektowanie i przeprowadzenie procesów oceny potencjału kadry kierowniczej i zarządczej z wykorzystaniem metody AC/DC
• Udzielenie kilkuset rozwojowych informacji zwrotnych po ocenie kwestionariuszem 360 stopni – budowanie indywidualnych planów rozwoju
• Coachingi i mentoringi dla managerów
• Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności „miękkich”, związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi