Asertywna i otwarta komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności asertywnego porozumiewania się z poszanowaniem uczuć i wartości rozmówcy. Asertywność to uznanie prawa do odmowy oraz otwarte informowanie o swojej odmownej decyzji. Podczas szkolenia dowiesz się jak wykorzystać własne zasoby i udoskonalić umiejętności komunikowania się. Nauczysz się trafnie diagnozować źródła pojawiających się konfliktów oraz szukać sposobów reagowania na nie w sposób asertywny. Przekonasz się, że otwarta komunikacja opiera się na budowaniu relacji z ciekawością i szacunkiem, oraz zachowywaniu się w sposób autentyczny.

Program szkolenia:

1. Asertywność w pigułce:
• Co to jest asertywność ? Kiedy jesteśmy asertywni?
• Przegląd technik asertywności.
• Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
• Metoda 4 kroków. Przykłady zachowań asertywnych.
• Mapa asertywności. Autodiagnoza na podstawie testu. Dyskusja.

2. Techniki asertywności:
• Jak odmawiać nie raniąc innych i bez poczucia winy?
• Asertywne wyrażanie opinii, potrzeb i uczuć.
• Zasady asertywnej komunikacji.
• Asertywna postawa w trudnych sytuacjach.
• Cztery poziomy komunikacji wg Schulza von Thuna
• Trening asertywności i efektywnej komunikacji – ćwiczenia.

3. Komunikacja asertywna w pracy Lidera:
• Własne nastawienie, czyli jak zacząć budować prawidłową komunikację?
• Komunikacja niewerbalna, głos, mowa ciała i jej znaczenie w komunikacji.
• Jak mówić jasno, zrozumiale i asertywnie ?
• Empatia i jej znaczenie w doskonaleniu umiejętności aktywnego słuchania.
• Jak asertywnie zareagować na krytykę ?
• Konfrontacja przekonań i ich wpływ na budowanie komunikacji.
• Asertywna komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
Korzyści ze szkolenia:
• Zdobędziesz wiedzę na temat asertywności i technik jej doskonalenia.
• Nauczysz się jak rozwijać asertywną komunikację.
• Przekonasz się, że mówiąc „NIE” egzekwujesz własne prawo do odmowy i szanujesz prawa innych.