Delegowanie i organizacja czasu pracy, czyli jak zarządzać pracą swoją i zespołu?

Zarządzanie czasem zespołu to umiejętne wykorzystanie narzędzi służących organizacji w skutecznym realizowaniu zadań i ustalaniu priorytetów. Umiejętne formułowanie trafnie zdefiniowanych i dobrze doprecyzowanych celów, oraz przekładanie ich na zadania jest jedną z najbardziej kluczowych kompetencji menedżera. Pewność, że cele są znane, prawidłowo rozumiane przez współpracowników, akceptowane i możliwe do zrealizowania bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy organizacji. Podczas szkolenia dowiesz się jak zaplanować pracę zespołu i swoją, tak, żeby działać skutecznie.

Program szkolenia:
1. Priorytety i formułowanie celów:
• Po co i dlaczego wyznaczamy cele ?
• Definiowanie celów według metod SMART i WARTO.
• Jakie są techniki definiowania celów i czy warto je stosować?
• Jak skutecznie zarządzać wielozadaniowością i odpowiedzialnością w zespole?
• Jak planować priorytety, czyli poszerzamy horyzonty planowania.

2. Zasady delegowania i egzekwowania zadań:
• Jak delegować zadania, żeby rozumieć i być rozumianym?
• Rola i znaczenie komunikacji nastawionej na cel i budowanie relacji jako kluczowa kompetencja menedżera.
• Jak delegować zadania uwzględniając wiedzę i potencjał zawodowy współpracowników?
• Rola i znaczenie informacji zwrotnej w procesie delegowania zadań.
• Skuteczne i motywujące udzielanie informacji zwrotnej, czyli jak dopasować informację zwrotną do odbiorcy?
• Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania w trybie pracy zdalnej?
• Jak radzić sobie w sytuacjach problemów i wdrażać rozwiązania?

3. Delegowanie, czyli jaki delegować, żeby motywować?
• Co nas motywuje ? Dlaczego motywacja jest ważna w realizowaniu zadań?
• Jak być Liderem motywującym i inspirującym?
• Efektywność pracy zespołu, czy motywacja ma wpływ?
• Jak określić czynniki motywujące zespół?

Korzyści dla uczestnika:
• Dowiesz się, jak wyznaczać cele i priorytety w organizacji.
• Przekonasz się, że zadania można delegować i egzekwować wykorzystując wiedzę i potencjał współpracowników.
• Zrozumiesz znaczenie informacji zwrotnej i siły motywacji.
• Przekonasz się, że bycie liderem inspirującym i motywującym przełoży się na efektywność wykonywania zadań i poziom zadowolenia Twoich współpracowników.