Jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym?

Jedną z najważniejszych kompetencji człowieka, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej jest umiejętność komunikacji. Celem szkolenia jest poznanie technik i metod komunikacyjnych. Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować skuteczną komunikację, jak ważne jest żeby rozumieć i być rozumianym.

Program szkolenia:

1. Komunikacja w pigułce:
• Postawa win-win jako warunek efektywnej komunikacji
• Cztery poziomy komunikacji wg Schulza von Thuna
• Budowanie zaufania, jakie ma znaczenie w komunikacji?
• Jak się komunikuję i buduję relacje ? diagnoza osobistego stylu komunikowania się.
• Style komunikowania się, czym się różnią, jakie są ryzyka dla każdego z nich?
• Różnice w komunikacji, łączą czy dzielą ? Dyskusja i ćwiczenia praktyczne

2. Zasady i techniki skutecznej komunikacji:
• Mowa ciała, jakie ma znaczenie w komunikacji ?
• Zasady i techniki aktywnego słuchania
• 10 zasad skutecznej, dobrej i zdrowej komunikacji. Case studies, ćwiczenia.
• Komunikacja w sytuacjach konfliktowych, jak znaleźć złoty środek i wypracować porozumienie?

Korzyści dla uczestnika:
• Nauczysz się budować relacje oparte na zaufaniu.
• Dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać techniki komunikacyjne.
• Zrozumiesz, że za komunikat odpowiada nadawca i nauczysz się wykorzystać własny potencjał i unikalny styl komunikacji.