Kluczowe kompetencje Lidera, czyli jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym.

Celem szkolenia jest poznanie technik komunikacyjnych i kluczowych kompetencji Lidera. Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować skuteczną komunikację, jak motywować zespół i szukać rozwiązań w sytuacjach konfliktowych. Jak być Liderem, który słucha, inspiruje, a każde wyzwanie traktuje jako bodziec do zmiany i rozwoju.

Program szkolenia:
1. Sylwetka i kluczowe kompetencje Lidera:
• Rola Lidera w organizacji.
• Obszary odpowiedzialności Lidera: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie.
• Świadome delegowanie zadań z uwzględnieniem różnic z zespole.
• Kluczowe kompetencje Lidera.
• Jak budować w zespole atmosferę komfortu i stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi?
• Budowanie zaufania w zespole, jako fundament efektywnego zarządzania.

2. Budowanie relacji z zespołem.
• Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda, czyli jak wykorzystać własny potencjał wynikający z wiedzy i umiejętności.
• Jak zbudować autorytet w zespole?
• Rola i znaczenie efektywnej komunikacji w zarządzaniu zespołem.
• Skuteczne kontrolowanie i komunikowanie celów.
• Komunikacja interpersonalna i jej wpływ na przekazywanie informacji.

Korzyści dla uczestnika:
• Zdobędziesz wiedzy na temat kluczowych kompetencji Lidera.
• Zrozumiesz rolę asertywności w zarządzaniu zespołem.
• Nauczysz się efektywnie przekazywać informację zwrotną.
• Przekonasz się, że styl zarządzania można dostosować do poziomu kompetencji zespołu.
• Dowiesz się, że świadome zarządzanie zespołem wpłynie na efektywność realizowanych zadań, jakość pracy i poczucie dobrostanu wśród pracowników.