Marcjanna Przychocka

Asesor AC, trener, coach

Od 2000 r. realizuje projekty mające na celu rozwój kompetencji zawodowych menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania.

Od 2008 r. diagnozuje i rozwija kompetencje menedżerskie, buduje modele kompetencyjne, doradza w planowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Prowadzi ocenę kompetencji metodą Assessment/ Development Centre oraz metodami autorskimi (ok. 430 sesji), szkolenia dla menedżerów, konsultantów i pracowników HR (ok.2500 h), spotkania z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencyjnej (ok. 1500). Prowadzi coaching menedżerski i osobisty, połączony treningiem indywidualnym (ok. 500 h).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu SWPS „Strategiczne zarządzanie Talentami w organizacji”. Autorka książki „Spotkanie rozwojowe po ocenie kompetencji”, go4skills, Warszawa 2020.