Marek Gmerski – doświadczony manager, trener i konsultant w obszarach IT, zarządzania projektami, controllingu i rachunkowości zarządczej.

est ekonomistą i informatykiem współpracującym także jako kierownik projektów, audytor przedsięwzięć w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada certyfikat ekspercki z TCO for Distributed Computing, certyfikat PRINCE2™ oraz certyfikat PMP. Zdobył bogate doświadczenie eksperckie w doradztwie z pogranicza informatyki i biznesu. Współautor metody wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka Value IT!, programów szkoleniowych z tematu zarządzania projektami, controllingu w IT, controllingu projektów (portfele, programy).

Jako Manager specjalizuje się w dziedzinie zarządzania projektami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców oraz przedsięwzięć w ramach grup kapitałowych. Doświadczenie to zostało zdobyte w roli kierownika projektu po stronie wykonawcy (aż do roli portfolio managera zarządzającego portfelem projektów wysokiego ryzyka oraz rozwojem kadry kierowników projektów w dużej firmie konsultingu IT) oraz w roli kierownika projektu z ramienia klienta w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej oraz administracji publicznej.

Posiada specjalizację ekspercką w controllingu w organizacjach projektowych, procesowych i usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją IT w telekomunikacji oraz organizacjami usługowymi, których core business opiera się na ICT.

Zdobył wieloletnie doświadczenie jako trener i konsultant. Otrzymał nagrodę „Prelegenta roku 2006” przyznana przez Institute for International Research (IIR). Stale współpracuje jako wykładowca akademicki z SGH, ALK i renomowanymi firmami szkoleniowymi. Jest autorem artykułów i stałym współpracownikiem branżowego miesięcznika „Controlling i rachunkowość zarządcza”, doraźne publikacje w prasie kierowanej do kadry zarządzającej.

Od roku 2006 jest często zapraszany w roli prelegenta lub uczestnika paneli dyskusyjnych na konferencje, seminaria, spotkania organizacji branżowych.