Marta Kazana Piętka – Dyrektor projektów strategicznych

Jest doświadczonym Managerem i trenerem, a także współzałożycielem firmy szkoleniowej Euro Info Group.

Od ponad 10 lat związana z branżą szkoleniową pełniąc funkcje kierownicze( Partner, Manager ds. funduszy unijnych, Specjalista ds. Personalnych, Kierownik Działu Szkoleń Wewnętrznych, Kierownik Projektów Unijnych, Dyrektor Zarządzający)

Od 2002 roku zdobywała doświadczenie w obszarze związanym ze Szkoleniami i Rozwojem oraz ZZL w wiodących na rynku firmach szkoleniowych. Wieloletnia praca w firmach szkoleniowych pozwoliła jej bardzo dobrze poznać procedury związane z przygotowaniem i organizacją projektów szkoleniowych dla przedsiębiorstw z wielu branż. Będąc Dyrektorem Zarządzającym w firmie szkoleniowej zarządzała dużymi zespołami pracowników jak również trenerów, a projekty szkoleniowe które realizowała odznaczały się dużym profesjonalizmem. Posiada także doświadczenie w realizacji audytów personalnych m.in. w branży motoryzacyjnej a także audytów szkoleniowych.

W latach 2004-2014 uczestniczyła w realizacji projektów dofinansowanych z UE w ramach PO KL, wiele z nich tworzyła samodzielnie. Zarządzała wielomilionowymi projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Posiada uprawnienia do badania predyspozycji zawodowych w projektach rekrutacyjnych wieloma narzędziami psychometrycznymi w tym: metodą EXTENDED DISC.

Ma ugruntowaną wiedzę z prawa pracy, znajomość obszaru administracji personalnej oraz doświadczenie w przeprowadzaniu selekcji i rekrutacji.