Mentoring kompetencyjny, czyli „Razem możemy więcej, wymieńmy się doświadczeniem”. Sesje indywidualne.

Mentoring kompetencyjny dotyczy takich obszarów, jak środowisko, zachowania i umiejętności. Dzięki temu pomaga uświadomić sobie swoje zasoby i określić cele w obszarze uczenia się, by te zasoby najlepiej wykorzystać. Takie podejście we współpracy z doświadczonym mentorem pozwala świadomie wprowadzić zmianę, do której mentee jest zmotywowany.

Czym jest mentoring?
Mentoring to świadomie budowana partnerska relacja między dwiema osobami:
• jedna z osób wchodzi w rolę mentora,
• druga z osób staje się mentee (wymiennie określany/a jako osoba ucząca się)

Mentor wskazuje możliwości rozwoju oraz inspiruje mentee do odkrywania własnego potencjału.
Relacja mentoringowa opiera się na wzajemnym szacunku. Szacunek przejawia się w tym, że mentor nie narzuca swojego zdania, lecz towarzyszy mentee i go/ją inspiruje.

Dlaczego warto współpracować z mentorem?
Relacja zbudowana w ramach programu mentoringowego przyniesie takie efekty, jak:
• rozwój umiejętności miękkich i umiejętności budowania relacji zawodowej,
• zwiększenie poczucia odpowiedzialności za rozwój i proces uczenia się,
• wzrost poczucia sprawczości w budowaniu ścieżki zawodowej.

Korzyści dla mentee
• rozwój osobisty wzrost umiejętności interpersonalnych i wzmocnienie kompetencji miękkich
• udział w wymianie doświadczeń i poglądów
• weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie
• nawiązanie nowych kontaktów zawodowych
• wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach i odpowiedzialności za własny rozwój
• nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych