Projektowanie systemów rozwojowych dla różnych grup pracowników (warsztaty, coaching, mentoring). Rozwijanie organizacji uczącej się.

Celem szkolenia jest omówienie systemów rozwojowych i ich znaczenia dla organizacji uczącej się. Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować i wdrożyć warsztat, coaching i mentoring. Porozmawiamy o długofalowych korzyściach dla organizacji i ich wpływie na skuteczność pracy zespołów projektowych.

Program szkolenia:
1. Rola i znaczenie warsztatów dla organizacji:
• Warsztaty jako podstawa współpracy z zespołem projektowym
• Co jest najważniejsze w planowaniu warsztatu?
• W jaki sposób dobrze zaplanowany warsztat, może pomóc w wypracowaniu rozwiązania ?
• Omówienie metod warsztatowych: LDJ – Lightning Decision Jam i Design Studio 1 i Design Studio 2
• Rola i znaczenie artefaktu, jako końcowego rezultatu warsztatu.
• Narzędzia wspomagające planowanie warsztatów.

2. Rola i znaczenie coachingu i mentoringu w organizacji uczącej się:
• Coaching biznesowy jako element rozwoju zawodowego i skuteczności
• Najważniejsze aspekty biznes coachingu.
• Kierunki, obszary specjalizacji oraz techniki coachingu.
• Coaching jako narzędzie w osiąganiu celów i rozwoju zawodowym.
• Jak skutecznie wdrożyć program mentoringowy w organizacji ?
• Czym się różni mentoring od coachingu ?
• Rodzaje programów mentoringowych.
• Rola mentoringu w organizacji uczącej się.

Korzyści ze szkolenia:
• Poznasz znaczenie programów rozwojowych dla organizacji uczącej się.
• Zdobędziesz wiedzę dotyczącą planowania każdego z procesów.
• Poznasz narzędzia, które możesz wykorzystać w planowaniu programów rozwojowych dla swojej organizacji.
• Nauczysz się jak mierzyć efektywność wdrażanych programów rozwojowych.