Przywództwo sytuacyjne, czyli jak dostosować styl przywództwa, żeby efektywnie zarządzać rozwojem pracownika.

Według Paula Herseya i Kena Blancharda model przywództwa sytuacyjnego opiera się na założeniu, że dobry szef powinien dostarczać swemu współpracownikowi, tego czego on potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi do tego, jak dostosować swój styl zarządzania do konkretnych potrzeb i poziomu rozwoju pracowników. Przekonasz się, że dostosowanie stylu komunikacji do możliwości zespołu, przełoży się na jego efektywność, jakość i zadowolenie z pracy. Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne, budowania zaufania, efektywnego przekazywania informacji zwrotnej, czy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Program szkolenia:
1. Rola menedżera:
• Proces zarządzania i liderowania z czego się składają i czym się różnią?
• Jak skutecznie planować, organizować, kierować i kontrolować zadania wykonywane przez zespół?
• Czy świadome realizowanie każdej z ról przez lidera jest ważne dla zespołu?
• Podsumowanie i stworzenie sylwetki lidera i menedżera. Gra symulacyjna.

2. Rola i znaczenie dojrzałości zespołu:
• Dojrzałość pracownika i jej znaczenie w podejmowaniu działania.
• Mapa zespołu. Stworzenie matrycy dojrzałości dla poszczególnych grup pracowników.
• Dostosowanie wiedzy i doświadczenia do poziomu emocjonalnego pracownika.

3. Motywowanie i docenianie:
• Czym jest kultura doceniania i dlaczego warto ją wdrożyć?
• Jak świadome zarządzanie zespołem może wpłynąć na zmniejszenie wypalenia zawodowego i wzmocnienie zachowań pożądanych?
• Chwalenie i docenianie, jako rozwiązanie, które warto stosować.
• Komunikowanie i monitorowanie zadań, czyli jak dobrać skutecznie styl przywództwa?
• Jakim Liderem jestem? Podsumowanie, ćwiczenia i case studies.

Korzyści ze szkolenia:
• Poznasz rolę i znaczenie przywództwa sytuacyjnego.
• Przekonasz się, że dostosowanie stylu zarządzania do potrzeb i umiejętności pracowników wpłynie na efektywność i jakość ich pracy.
• Nauczysz się, jak efektywnie przekazywać informację zwrotną.
• Dowiesz się, że sytuacja konfliktowa, może być bodźcem do zmian i rozwoju Twojej organizacji.