Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i empatii, jako niezbędny element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Inteligencja emocjonalna stanowi podstawę do rozwijania takich obszarów jak: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, oraz zdolność budowania relacji. Każda z tych cech ulega zmianom i możemy je rozwijać, poprawiając na co dzień jakość swojego życia i funkcjonowania w relacjach z innymi. Rozwój inteligencji emocjonalnej staje się kluczowym aspektem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu, a umiejętność wczuwania się w uczucia innych pozwala wcześniej wdrożyć odpowiednie działania w organizacji.

Program szkolenia:
4. Inteligencja emocjonalna, czyli rozumienie emocji i umiejętne nimi zarządzanie:
• Omówienie modelu Daniela Golemana.
• Kluczowe cechy inteligencji emocjonalnej i ich rola w budowaniu kompetencji społecznych.
• Jak rozpoznać i nazwać przeżywane emocje?
• Jak wyrażać emocje w przemyślany i strategiczny sposób?
• Rola równowagi w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.
• Budowanie sieci wsparcia jako ważny aspekt w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.

5. Empatia i jej znaczenie w rozwoju inteligencji emocjonalnej:
• Omówienie umiejętności i postaw osoby empatycznej
• Korzyści z praktykowania aktywnego słuchania i jego wpływ na empatię
• Zrozumienie emocji innych, czyli jak zrozumieć i wczuć się w uczucia innych
• Budowanie relacji opartych na wzajemnych szacunku jako fundament empatii i kierunek rozwoju inteligencji emocjonalnej

6. Wypalenie zawodowe a inteligencja emocjonalna:
• Negatywny wpływ wypalenia zawodowego na jakość pracy.
• Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać inteligencję emocjonalną w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu?
• Techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i ich związek z rozwojem inteligencji emocjonalnej i empatii.
• Rozwój inteligencji emocjonalnej i empatii jako fundament do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Korzyści ze szkolenia:
• Dowiesz się jaką rolę odgrywa rozwój inteligencji emocjonalnej i empatii.
• Poznasz cechy inteligencji emocjonalnej i ich rolę w kształtowaniu umiejętności społecznych.
• Nauczysz się technik i narzędzi, które pomogą Ci rozwijać inteligencję emocjonalną.
• Przekonasz się, że rozwój inteligencji emocjonalnej może być fundamentem do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.