Wdrożenie kultury wellbeingu w organizacji . Budowanie filarów dobrostanu - jak HR może je kształtować?

Wellbeing to zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia z uwzględnieniem ich wartości, zdrowia i komfortu psychicznego. Wdrożenie kultury wellbeingu wpłynie na efektywność realizacji celów organizacji i poczucie satysfakcji pracownika, który będzie w pełni wykorzystywał swój potencjał. Weelbeing w przedsiębiorstwie oznacza holistyczne podejście do pracownika i jego potrzeb. Współczesne wyzwania rynkowe pokazują, że dobrostan pracowników stanowi fundament całej organizacji i wpływa na jej efektywność. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, uwzględniające potrzeby i komfort psychiczny pracownika, staje się kluczowe dla budowania zespołów zdolnych do innowacji i efektywnego działania.

Raport Global Wellbeing 2021, Badanie Aon podaje, że w skali globalnej:
• 82% badanych firm twierdzi, że wellbeing pracowników jest ważny,
• 87% realizuje co najmniej jedną inicjatywę związaną z dobrostanem pracowników,
• tylko 55% ma opracowaną strategię,
• zaledwie 24% w pełni uwzględnia wellbeing w swojej strategii biznesowej.

Program szkolenia:
1. Czy i jak weelbeing przekłada się na efektywność firmy:

• Model weelbeingowy organizacji.
• Omówienie kluczowych obszarów, niezbędnych do wdrożenia kultury dobrostanu w przedsiębiorstwie.
• Omówienie skutecznych działań zwiększających poczucie szczęścia i weelbeingu pracownika, wpływających na wzrost motywacji, zaangażowania i satysfakcji.
• Strategie budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.
• Rola HR we wdrażaniu kultury weelbeingu w organizacji.

2. Inwestycja w zdrowie psychiczne pracownika fundamentem organizacji:

• Wsparcie psychologiczne i jego znaczenie dla pracownika
• Skuteczne zarządzanie stresem w organizacji
• Pozytywne aspekty wdrożenia polityki work-life balance
• Korzyści z promowania otwartej komunikacji w organizacji
• Rola i znaczenie programów mentoringowych we wdrażaniu kultury weelbeingu w organizacji.

3. Rola przywództwa w kształtowaniu kultury wellbeing w organizacji:
• Czy świadome przywództwo może być siłą napędową do zmian i przełożyć się na efektywność pracy zespołu?
• Jaką rolę odgrywa w zespole Lider, który jest zaangażowany w dobrostan swoich pracowników?
• Mierzenie wpływu weelbeingu na wyniki i rozwój organizacji.

Korzyści ze szkolenia:
• Poznasz korzyści wynikające z wdrożenia kultury weelbingowej w organizacji.
• Dowiesz się jak budować samoświadomość pracownika w zakresie własnego dobrostanu.
• Przekonasz się, że wdrożenie kultury weelbeingu wpłynie na efektywność realizacji celów Twojej organizacji.
• Zrozumiesz jak ważną rolę odgrywa świadome przywództwo i jakie niesie korzyści w dłuższej perspektywie.