Każdego dnia spotykamy i kontaktujemy się z innymi ludźmi, w różnych okolicznościach i w wieloraki sposób. Wysyłamy i odbieramy mnóstwo komunikatów. Często możemy napotkać trudności we właściwym zrozumieniu otrzymanych informacji. Co zrobić, aby podnieść poziom naszych kompetencji komunikacyjnych? Słów kilka poniżej.

Termin komunikacja jest Wam na pewno dobrze znany – dotyczy każdego z nas, właściwie w każdym obszarze naszego życia. Nie ma nikogo, kto by nie brał udziału w tym procesie. Jednak między komunikacją a skuteczną komunikacją jest ogromna różnica. O skutecznej komunikacji mówimy, gdy intencja nadawcy zawarta w komunikacie jest właściwie rozumiana przez odbiorcę. Tu oczywiście pojawiają się zakłócenia – konflikty, trudność w zrozumieniu drugiej strony, brak relacji międzyludzkich oraz inne bariery. Jednym z błędów w komunikacji są różnice w postrzeganiu. Każda osoba z którą się komunikujemy jest inna – ma odmienne przekonania, system wartości
i doświadczenia życiowe. To samo zdanie dla każdego z naszych rozmówców może znaczyć coś innego. Często słyszę opinię, że „szkolenie było świetne”. Ale co to właściwie znaczy? Każdy
z uczestników ma nieco odmienne odczucia. Dla jednego były to praktyczne ćwiczenia, dla innego możliwość wymiany swoich doświadczeń, a jeszcze dla innego… smaczny obiad (sic!). Dla jednej osoby „dobre relacje ze współpracownikami” będą oznaczać wzajemną uprzejmość, życzliwość oraz możliwość wspólnego zjedzenia lunchu w czasie przerwy w pracy w miłej atmosferze, a dla innej – spotkania po pracy, zapraszanie na uroczystości rodzinne czy zaufanie. Zależy to od punktu odniesienia konkretnego człowieka. Dlatego też różnice w postrzeganiu są jedną z najczęstszych przeszkód w efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

Błędów tego rodzaju możemy uniknąć lub je zminimalizować, kiedy lepiej poznamy swojego rozmówcę lub poprosimy o doprecyzowanie wypowiedzi, albo też doprecyzujemy ją sami, jeśli to my jesteśmy nadawcą komunikatu.
Dostrzeżenie faktu, że każdy z nas mówi i myśli nieco innym językiem, ma swój metaprogram, czyli sposób filtrowania informacji, oraz odmienne zasoby daje możliwość stworzenia wspólnej przestrzeni, w której nawiązujemy nić porozumienia. Dzięki temu dajemy sobie szansę na zminimalizowanie przeszkód w komunikowaniu się. Łatwiej osiągnąć nam cele, które sobie postawiliśmy, zjednać sobie ludzi. Wysyłamy też sygnał naszemu rozmówcy, że go akceptujemy
i szanujemy jego odrębność. To z kolei umożliwia nam nawiązywanie bliskich i opartych na zaufaniu relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Łatwiej nam rozwiązywać konflikty, panować nad emocjami, ponieważ rozumiemy, że nasz odbiorca jest po prostu inny. Jeśli mamy tego świadomość i wykorzystujemy tę wiedzę, to nasza komunikacja odbywa się na wyższym poziomie,
a my mamy poczucie realnego wpływu na utrzymywane i tworzone przez nas relacje.

Autor : Karolina Nosowska Coach i trener HR ACCELERATE