Stres i jego źródła. Jak sobie radzić i osiągnąć wewnętrzną harmonię?

Stres i jego źródła. Jak sobie radzić i osiągnąć wewnętrzną harmonię?

Celem szkolenia jest oswojenie uczestników ze stresem, zapoznanie ich z technikami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nabycie umiejętności przezwyciężania przyszłych potencjalnych przeszkód. Zastanowimy się, czy stres wpływa na nasze postępowanie, co nas determinuje do działania, a co ogranicza. Odpowiemy...

Read more...

Jak skutecznie zarządzać czasem i sobą w czasie ?

Jak skutecznie zarządzać czasem i sobą w czasie ?

Skuteczne zarządzanie czasem jest podstawą do realizowania wyznaczonych celów i zwiększenia poczucia satysfakcji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wpływa na naszą efektywność, jakość i redukuje stres. Dobrze wykorzystany czas buduje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o technikach...

Read more...

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i empatii, czyli jak rozumieć emocje swoje i innych?

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i empatii, czyli jak rozumieć emocje swoje i innych?

Inteligencja emocjonalna stanowi podstawę do rozwijania takich obszarów jak: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, oraz zdolność budowania relacji. Każda z tych cech ulega zmianom i możemy je rozwijać, poprawiając na co dzień jakość swojego życia i funkcjonowania w relacjach...

Read more...

Jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym?

Jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym?

Jedną z najważniejszych kompetencji człowieka, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej jest umiejętność komunikacji. Celem szkolenia jest poznanie technik i metod komunikacyjnych. Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować skuteczną komunikację, jak ważne jest żeby rozumieć i być rozumianym.Program szkolenia:1. Komunikacja...

Read more...

Asertywna i otwarta komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów.

Asertywna i otwarta komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności asertywnego porozumiewania się z poszanowaniem uczuć i wartości rozmówcy. Asertywność to uznanie prawa do odmowy oraz otwarte informowanie o swojej odmownej decyzji. Podczas szkolenia dowiesz się jak wykorzystać własne zasoby i udoskonalić umiejętności komunikowania się....

Read more...

Akceptacja zmiany Twoim kluczem do rozwoju osobistego.

Akceptacja zmiany Twoim kluczem do rozwoju osobistego.

Dla jednych zmiana jest niezbędnym elementem rozwoju, dla innych wyzwaniem pełnym niepewności. Zarządzanie zmianą jest związane z koniecznością szukania balansu pomiędzy potrzebami a celami . Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie komunikować zmianę, jak realizować kluczowe zadania związane ze zmianą i jak adaptacja...

Read more...