Delegowanie i organizacja czasu pracy, czyli jak zarządzać pracą swoją i zespołu?

Delegowanie i organizacja czasu pracy, czyli jak zarządzać pracą swoją i zespołu?

Zarządzanie czasem zespołu to umiejętne wykorzystanie narzędzi służących organizacji w skutecznym realizowaniu zadań i ustalaniu priorytetów. Umiejętne formułowanie trafnie zdefiniowanych i dobrze doprecyzowanych celów, oraz przekładanie ich na zadania jest jedną z najbardziej kluczowych kompetencji menedżera. Pewność, że cele...

Read more...

Jak skutecznie przekazywać wartościową informację zwrotną ?

Jak skutecznie przekazywać wartościową informację zwrotną ?

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego przekazywania informacji zwrotnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przekazywać informację zwrotną, tak żeby była wspierająca i motywująca do działania. Nabędą umiejętności prowadzenia rozmów mających na celu budowanie współpracy, oraz zaangażowania zespołu. Podczas szkolenia porozmawiamy o mechanizmach warunkujących...

Read more...

Zarządzanie zmianą kluczem do rozwoju organizacji.

Zarządzanie zmianą kluczem do rozwoju organizacji.

Zarządzanie zmianą stało się jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszego rynku pracy. Dla jednych zmiana jest niezbędnym elementem rozwoju, dla innych wyzwaniem pełnym niepewności. Zarządzanie zmianą jest związane z koniecznością szukania balansu pomiędzy potrzebami pracowników a celami biznesowymi organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie...

Read more...

Asertywna i otwarta komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów.

Asertywna i otwarta komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności asertywnego porozumiewania się z poszanowaniem uczuć i wartości rozmówcy. Asertywność to uznanie prawa do odmowy oraz otwarte informowanie o swojej odmownej decyzji. Podczas szkolenia dowiesz się jak wykorzystać własne zasoby i udoskonalić umiejętności komunikowania się....

Read more...

Kluczowe kompetencje Lidera, czyli jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym.

Kluczowe kompetencje Lidera, czyli jak świadomie i efektywnie komunikować, żeby rozumieć i być rozumianym.

Celem szkolenia jest poznanie technik komunikacyjnych i kluczowych kompetencji Lidera. Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować skuteczną komunikację, jak motywować zespół i szukać rozwiązań w sytuacjach konfliktowych. Jak być Liderem, który słucha, inspiruje, a każde wyzwanie...

Read more...

Przywództwo sytuacyjne, czyli jak dostosować styl przywództwa, żeby efektywnie zarządzać rozwojem pracownika.

Przywództwo sytuacyjne, czyli jak dostosować styl przywództwa, żeby efektywnie zarządzać rozwojem pracownika.

Według Paula Herseya i Kena Blancharda model przywództwa sytuacyjnego opiera się na założeniu, że dobry szef powinien dostarczać swemu współpracownikowi, tego czego on potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi...

Read more...