Wykorzystanie wiedzy o talentach pracowników, jako narzędzie do świadomego i efektywnego zarządzania zespołem.

Wykorzystanie wiedzy o talentach pracowników, jako narzędzie do świadomego i efektywnego zarządzania zespołem.Podczas szkolenia zdobędziemy wiedzę na temat metodologii Gallupa. Analizując cztery domeny talentów odpowiemy sobie na pytanie, czy to jakie talenty mamy wpływa na nasze działanie, myśli i odczuwanie. Zastanowimy się czy świadomość talentów w Zespole wpływa na jego...

Read more...

Wdrożenie kultury wellbeingu w organizacji . Budowanie filarów dobrostanu – jak HR może je kształtować?

Wdrożenie kultury wellbeingu w organizacji . Budowanie filarów dobrostanu - jak HR może je kształtować?

Wellbeing to zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia z uwzględnieniem ich wartości, zdrowia i komfortu psychicznego. Wdrożenie kultury wellbeingu wpłynie na efektywność realizacji celów organizacji i poczucie satysfakcji pracownika, który będzie w pełni wykorzystywał swój potencjał. Weelbeing w...

Read more...

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i empatii, jako niezbędny element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i empatii, jako niezbędny element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Inteligencja emocjonalna stanowi podstawę do rozwijania takich obszarów jak: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, oraz zdolność budowania relacji. Każda z tych cech ulega zmianom i możemy je rozwijać, poprawiając na co dzień jakość swojego życia i funkcjonowania w relacjach z innymi....

Read more...

Projektowanie systemów rozwojowych dla różnych grup pracowników (warsztaty, coaching, mentoring). Rozwijanie organizacji uczącej się.

Projektowanie systemów rozwojowych dla różnych grup pracowników (warsztaty, coaching, mentoring). Rozwijanie organizacji uczącej się.

Celem szkolenia jest omówienie systemów rozwojowych i ich znaczenia dla organizacji uczącej się. Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować i wdrożyć warsztat, coaching i mentoring. Porozmawiamy o długofalowych korzyściach dla organizacji i ich wpływie na skuteczność pracy zespołów...

Read more...

Rola HR Bussiness Partnera – od wsparcia po rolę strategiczną. Jak być promotorem i agentem zmian.

Rola HR Bussiness Partnera - od wsparcia po rolę strategiczną. Jak być promotorem i agentem zmian.

Rolą HR Business Partnera jest budowanie wysoko efektywnej organizacji i wspieranie jej w nieustannym rozwoju. Wspieranie stabilnego rozwoju biznesu w obliczu zmian, dbanie o zachowanie kultury organizacji, zapewnienie skutecznej realizacji procesów HR, wspieranie ciągłości komunikacji...

Read more...

Mentoring kompetencyjny, czyli „Razem możemy więcej, wymieńmy się doświadczeniem”. Sesje indywidualne.

Mentoring kompetencyjny, czyli „Razem możemy więcej, wymieńmy się doświadczeniem”. Sesje indywidualne.

Mentoring kompetencyjny dotyczy takich obszarów, jak środowisko, zachowania i umiejętności. Dzięki temu pomaga uświadomić sobie swoje zasoby i określić cele w obszarze uczenia się, by te zasoby najlepiej wykorzystać. Takie podejście we współpracy z doświadczonym mentorem pozwala świadomie wprowadzić...

Read more...