logo

SZKOLENIA FINANSOWE

Rozwój instrumentów finansowych w Polsce, zmiany struktury własności przedsiębiorstw, aktualizacje przepisów podatkowych, groźba utraty płynności finansowej – powodują konieczność doskonalenia wiedzy kadry zarządzającej finansami przedsiębiorstwa tak operacyjnego, jak i inwestycyjnego. Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu:

 • Finanse dla niefinansistów
 • Analiza finansowa – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Controlling
 • Budżetowanie
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Due Diligence
 • Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej
 • Biznes Plan