logo

SZKOLENIA HR

Głównym czynnikiem decydującym o rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności jest wykwalifikowany i kompetentny kapitał ludzki. Odpowiednie zaangażowanie, kreatywność oraz identyfikacja zespołu z firmą zapewnia jej stabilność oraz wzrost wartości. Inwestycja w kadry i sprawne zarządzanie jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa

 • Rekrutacja i selekcja
 • Warsztat asesora
 • Testy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Modele kompetencyjne
 • Strategia HR
 • Systemy ocen okresowych
 • Programy rozwojowe
 • Badania opinii pracowników
 • Budowanie, planowanie i organizacja pracy zespołu
 • Coaching i mentoring – narzędzia podnoszenia efektywności pracy
 • Jak poprawić efektywność i motywować pracowników?
 • Zmiany w prawie pracy
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki
 • Systemy wynagradzania i motywowanie personelu
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zespołem
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji
 • Warsztaty antydyskryminacyjne – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu