logo

Sprzedaż doradcza

Sprzedaż doradcza

Cele warsztatu

Po zakończeniu szkolenia pracownicy będą potrafili:

 • Odróżnić sprzedaż tradycyjną od sprzedaży doradczej
 • Określić role i niezbędne umiejętności potrzebne do skutecznej sprzedaży i je doskonalić
 • Wymienić i zastosować etapy procesu sprzedaży
 • Dokonać dogłębnej analizy ukrytych potrzeb Klienta i udoskonalić technikę interaktywnego dialogu
 • Odróżnić typy klientów i dostosować do nich styl rozmowy
 • Zbudować proces sprzedaży oparty na korzyściach
 • Zastosować różnorodne strategie i taktyki sprzedaży
 • Radzić sobie z obiekcjami klientów
 • Zastosować techniki zamykania rozmowy sprzedażowej

Program szkolenia

 • Sprzedaż doradcza a sprzedaż tradycyjna
 • Rola handlowca i niezbędne umiejętności potrzebne do skutecznej sprzedaży doradczej
 • Elementy procesu sprzedaży
 • Docieranie do ukrytych potrzeb klientów
 • Typ klienta a styl rozmowy
 • Sztuka sprzedawania korzyści
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów
 • Zamykanie procesu sprzedaży